Bizden haber almak için e-mail bültenimize üye olun

ÜYE OL

KALİTE POLİTİKAMIZ

 

ŞİRKETİMİZİN TEMEL GÖREVLERİ

Şirketimizin temel görevi; müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayarak müşteri memnuniyetini artırmak, müşteri tatminini sağlamak ve sürekli kılmaktır.

Şirketimiz, tüm faaliyet ve süreçlerinde sürekli iyileşme ve gelişme elde etmeyi ilke edinmiş  olup aynı zamanda çalışanlarımızın mutluluğunu da kendisinin birincil görevlerinden biri olarak görmektedir.

 

ŞİRKETİMİZİN TEMEL İLKELERİ

Koşulsuz müşteri mutluluğu en asli ilkemizdir. Müşteri mutluluğunun sağlanabilmesi için, mükemmel ürün ve hizmet kalitesine sahip olmalıyız. Bu yüzden Önce Kalite diyoruz.

Müşterilerimiz, işlerimizin merkezindedir. İşlerimizi her zaman müşterilerimizi düşünerek ve rakiplerimizden daha mükemmel ürün ve hizmet sağlayacak biçimde yaparak, müşterinin bize güvenmesini ve bağlanmasını mutlaka sağlamalıyız.           

Sürekli iyileştirme, başarının olmazsa olmasıdır. Yaptığımız her işte mükemmeliyeti aramalıyız. Bunu başarabilmek için iyileştirme çalışmalarımız hayatımızın bir rutini haline gelmelidir.

Takım çalışması yaşam şeklimizdir . Biz bir aileyiz. Birbirimize güvenir ve saygı duyarız. Birbirimizi anlamak, güven duymak ve birbirimizi desteklemek için; şirketimizde, açık, önyargıdan uzak, karşılıklı etkin iletişime dayanan çalışma ortamının sağlanmasına gayret ederiz.

Şirketimizdeki tüm faaliyetlerde dürüstlüğümüzü koruyarak  toplumda örnek bir firma olarak gösterilmek ve çevremizde saygınlık kazanmak hedeflerimizden biridir. Bu nedenle bizim için dürüstlükten vazgeçilemez.

Ayrıca; üretimde en uygun maliyet ve üstün kalite seviyesini müşterilerimize sunmak, koşulsuz müşteri memnuniyetinin yanında çalışanların memnuniyetini sağlamak, personel gelişimi ve verimliliğini artırmak amacıyla eğitim faaliyetlerine önem vermek, sürekli gelişme anlayışı ile kalite sistemimizin ve ürün kalitemizin gelişimini sağlamak temel ilkemizdir.

Tüm bu çalışmaları yaparken, kalite hedeflerini belirleyip takibini sağlayarak, yasal mevzuat, yasa, yönetmelik ve standartlara uygun üretim yaparak, yüksek çevre koruma bilinci ile davranıp, doğal kaynak kullanımını ve çevreye olan diğer etkilerimizi minimuma indirerek ve personel sağlığı ile güvenliğini koruma altına alan, Ürün ve Hizmetlerin Uygunluğunu Etkileyecek Risk ve Fırsatları belirleyerek sürekli gelişim projeleri oluşturup yaygınlaştıracağız.

Faaliyetlerimizde, rehber olarak “ISO 9001:2015” Standardını kullanacak, tüm dünyada kabul görmüş ölçme ve iyileştirme araçlarından faydalanacağız.

Belirtilen ilkelerimizin uygulanacağını ve sürekliliğinin sağlanacağını taahhüt ederiz.

 
ŞİRKETİMİZİN MÜKEMMEL TOPLAM KALİTE FELSEFESİ 

“Toplam Kalite’de Mükemmellik” ilkesi EDS PRES Yönetimi tarafından benimsenmiştir. Yaptığımız asli işlerde, tüm sahip olduğumuz değerlerimizde ve ilkelerimizin uygulanmasında “Mükemmel” olmalıyız. 

Müşteri mutluluğunu mükemmelleştirmek için, ürün ve hizmetlerimizin kalitesi, “1 Numaralı” önceliğimiz olmalıdır. Ürettiğimiz kalitenin seviyesini “Müşteri Memnuniyeti” belirler.

Mükemmel Toplam Kalite’ye ulaşmak için tüm proseslerin sürekli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi, geliştirilmesi gereklidir. Bu gelişmeleri gerçekleştirmek için çalışanların fikir üretmeleri ve planlı şekilde faaliyette bulunmaları şarttır.

 

 

Erdal DENİZ

Genel Müdür

Whatsapp Destek